ડ થી શરૂ થતા ગુજરાતી શબ્દો । ડ શબ્દો પરથી નામ । DA Gujarati Shabdo

આપણે ગુજરાતી મૂળાક્ષર નો ડ થી શરૂ થતા શબ્દો વિષે જાણીશું. નાના બાળકો માટે ખુબ ઉપયોગી છે આ શબ્દો બાળકોને શીખવા માં મદદરૂપ થશે. બાલમંદિર તથા ધોરણ 1 થી 3 માં ભણતા બાળકો માટે કક્કા નો મૂળાક્ષર ડ વાળા શબ્દો, ડ થી શરુ થતા શબ્દો, ડ શબ્દો પરથી નામ તથા જ થી બનતા શબ્દો વિશે શીખીશું.

ડ થી શરૂ થતા ગુજરાતી શબ્દો । ડ શબ્દો પરથી નામ । Da Gujarati Shabdo

ડબલુડેરી
ડાકડિસ્
ડાકુડફલી
ડાયરીડાબી
ડિઝાઇનડમરુ
ડેસ્કડાબો
ડેડલાઇનડાંગર
ડાંગરડાંડીયો
ડેમોડાઢી
ડેમડાંડી
ડિજિટલડાયરો
ડાન્સડામર
ડોક્ટરડાયલોગ
ડોલફિનડાઇનોસોર
ડાયમંડડાયનામાઇટ
ડોલડાય
ડોનટડાયુ
ડબ્બોડાબર
ડબ્લ્યુડહાપણ
ડાબુડબોલી

ડ થી શરૂ થતા ગુજરાતી શબ્દો

અહીં તમને ડ થી શરૂ થતા ગુજરાતી શબ્દો અમે આ પોસ્ટ માં આવરી લેવામાં આવ્યા છે અને તમને ખબર જ છે કે શબ્દો શોધવા શોધવું ખૂબ જ મુશ્કેલ કામ છે.

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો