ઠ થી શરૂ થતા ગુજરાતી શબ્દો । ઠ શબ્દો પરથી નામ । THA Gujarati Shabdo

આપણે ગુજરાતી મૂળાક્ષર નો ઠ થી શરૂ થતા શબ્દો વિષે જાણીશું. નાના બાળકો માટે ખુબ ઉપયોગી છે આ શબ્દો બાળકોને શીખવા માં મદદરૂપ થશે. બાલમંદિર તથા ધોરણ 1 થી 3 માં ભણતા બાળકો માટે કક્કા નો મૂળાક્ષર ઠ વાળા શબ્દો, ઠ થી શરુ થતા શબ્દો, ઠ શબ્દો પરથી નામ તથા જ થી બનતા શબ્દો વિશે શીખીશું.

ઠ થી શરૂ થતા ગુજરાતી શબ્દો । ઠ શબ્દો પરથી નામ । Tha Gujarati Shabdo

ઠંડુઠક્કર
ઠાકરઠિકરી
થાકઠપકારવું
ઠુમરીઠેલો
ઠાકોરજીઠાર
ઠક્કરઠંડાપીણાં
ઠોરઠાપા
ઠારઠાકરી
ઠપકોઠાલા
ઠંડીઠપકારવું
ઠેલુઠારુ
ઠિકરીઠગ
ઠોઠઠાણું
ઠેલોઠાંપવું
ઠોઠઠેર

ઠ થી શરૂ થતા ગુજરાતી શબ્દો

અહીં તમને ઠ થી શરૂ થતા ગુજરાતી શબ્દો અમે આ પોસ્ટ માં આવરી લેવામાં આવ્યા છે અને તમને ખબર જ છે કે શબ્દો શોધવા શોધવું ખૂબ જ મુશ્કેલ કામ છે.

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો