ઢ થી શરૂ થતા ગુજરાતી શબ્દો । ઢ શબ્દો પરથી નામ । DHA Gujarati Shabdo

આપણે ગુજરાતી મૂળાક્ષર નો ઢ થી શરૂ થતા શબ્દો વિષે જાણીશું. નાના બાળકો માટે ખુબ ઉપયોગી છે આ શબ્દો બાળકોને શીખવા માં મદદરૂપ થશે. બાલમંદિર તથા ધોરણ 1 થી 3 માં ભણતા બાળકો માટે કક્કા નો મૂળાક્ષર ઢ વાળા શબ્દો, ઢ થી શરુ થતા શબ્દો, ઢ શબ્દો પરથી નામ તથા જ થી બનતા શબ્દો વિશે શીખીશું.

ઢ થી શરૂ થતા ગુજરાતી શબ્દો । ઢ શબ્દો પરથી નામ । DHa Gujarati Shabdo

ઢાંચોઢાકણ
ઢીંગલીઢળકણી
ઢબુકોઢીમર
ઢીલાઢોલક
ઢેલોઢોંગ
ઢેરઢાકણી
ઢગલીઢોલ
ઢોંગીઢળતો
ઢળાકોઢોલક
ઢોલિયાઢગલો
ઢિલઢિઢોરા
ઢળતુંઢાંચો

ઢ થી શરૂ થતા ગુજરાતી શબ્દો

અહીં તમને ઢ થી શરૂ થતા ગુજરાતી શબ્દો અમે આ પોસ્ટ માં આવરી લેવામાં આવ્યા છે અને તમને ખબર જ છે કે શબ્દો શોધવા શોધવું ખૂબ જ મુશ્કેલ કામ છે.

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો