ઝ થી શરૂ થતા ગુજરાતી શબ્દો । ઝ શબ્દો પરથી નામ । JHA Gujarati Shabdo

આપણે ગુજરાતી મૂળાક્ષર નો થી શરૂ થતા શબ્દો વિષે જાણીશું. નાના બાળકો માટે ખુબ ઉપયોગી છે આ શબ્દો બાળકોને શીખવા માં મદદરૂપ થશે. બાલમંદિર તથા ધોરણ 1 થી 3 માં ભણતા બાળકો માટે કક્કા નો મૂળાક્ષર વાળા શબ્દો, થી શરુ થતા શબ્દો, શબ્દો પરથી નામ તથા જ થી બનતા શબ્દો વિશે શીખીશું.

થી શરૂ થતા ગુજરાતી શબ્દો । શબ્દો પરથી નામ । Jha Gujarati Shabdo

ઝંઝાવટઝડપી
ઝાંસીઝાંખી
ઝીંગાઝુંડ
ઝાડઝલક
ઝપાઝપીઝબકવું
ઝૂંપડપટ્ટીઝાડી
ઝઘડાખોરઝુમ્મર
ઝારઝઘડા
ઝાંઝમઝાડવું
ઝબૂકવુંઝૂંટવી લેવું
ઝાકળઝોક
ઝાવઝુકાવ
ઝારખંડઝઘડો

ઝ થી શરૂ થતા ગુજરાતી શબ્દો

અહીં તમને ઝ થી શરૂ થતા ગુજરાતી શબ્દો અમે આ પોસ્ટ માં આવરી લેવામાં આવ્યા છે અને તમને ખબર જ છે કે શબ્દો શોધવા શોધવું ખૂબ જ મુશ્કેલ કામ છે.

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો